Morele Positionering

Door het innerlijke debat kom je tot je keuzes. Je hebt een eigen verhaal geschreven of herschreven. Met dat verhaal kan je naar buiten, of soms móet je naar buiten treden. Je durft je positie in te nemen, je meer of mindere onafgestemdheid te tonen.

 

Soms doe je dat overtuigd en ben je tevreden over je gekozen stellingname. Soms voel je je meer of minder ongemakkelijk bij je keuze maar hoe dan ook: Je kunt je morele stellingname van dat moment rechtvaardigen. Je kunt vertellen waar je op dat moment voor staat.

 

Doordat de tijdelijke stellingname past bij de diep in je vastgelegde baritonstemmen die in wie je bent, doorklinken. Die ‘habits of mind’ zijn zoals de wortels van de rijstplanten: bij storm en hevige regen zwiept het rijstplantje heen en weer, maar de wortels zorgen ervoor dat het dunnen plantje stevig vast in de aardkluit blijft staan.  Dat zijn de baritons van ons innerlijke parlement: die zorgen voor continuïteit van waarden en normen; waardoor je weet wie je bent en wat je wilt.