Morele performance/ morele doen-en-laten

Moreel Handelen

 

De baritons en de uitslag van je innerlijke parlementaire debat van het moment zijn de basis voor wat je doet: je morele performance. Walk your talk. Teach what you preach.

We maken het niet altijd waar. Want   …… uiteindelijk wordt je handelen door het krachtenspel van het moment bepaald. En daarom is het goed geregeld terug te blikken op wat je doet en de gedachtegangen die eraan vooraf ging, bewust of onbewust te doorgronden.