Morele Evaluatie

People-professionals die hun vakmanschap waar willen maken,  zoeken momenten en plekken, formele en informele, om zich te bezinnen alleen of met anderen:

  • Hoe praktisch haalbaar was de keuze en heb je dat meegenomen in je overwegingen?
  • Hoe speelden afspraken die zijn gemaakt, een rol?
  • Hoe heb je je eigen belang en dat van anderen afgewogen?
  • Persoonlijke vragen die van gemaakte kruispunten mogelijk  tot leerpunten kunnen maken als je er over denkt en spreekt.

 

 

Van professionals die het vakmanschap serieus nemen, die de kunde en kunst willen koesteren; daarvan mogen we verwachten dat ze naast die persoonlijke vragen zichzelf ook bevragen op aspecten die recht doen aan dat vakmanschap:

  • Hoe ondernemend ben ik in het verlenen van morele betekenissen:
  • draag ik bij aan morele kennis, voor mijzelf en anderen?
  • Zijn de stemmen buiten mij of in mij, leidend?
  • Weet ik mijn interne parlement van stemmen te ordenen tot een interne kompas dat ik bewust kan gebruiken, of laat ik mij steeds overvallen door de toevalligheid?