Contact

VOR – Vereniging voor Onderwijs Research

Beroepsvereniging  +31 (071) 527 6496 vor@iclon.leidenuniv.nl

Over de VOR

De VOR is de beroepsvereniging voor onderwijsonderzoekers in Nederland en Vlaanderen. De vereniging is in 1975 opgericht en telt ongeveer 650 leden. De VOR werkt samen met het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO).

De VOR is opgebouwd uit elf divisies, die het hart van de vereniging vormen. Alle leden van de VOR zijn lid van één of meerdere divisies. Iedere divisie organiseert activiteiten op een deelterrein van het onderwijs. Eén van de elf divisies is het VOR Promovendi Overleg (VPO), waar promovendi automatisch lid van worden, en die speciaal activiteiten organiseert voor promovendi.

Missie

De VOR is een in 1975 opgerichte beroepsvereniging die zich de behartiging van de belangen van het beroep en de beroepsgroep ten doel stelt door bevordering van onderzoek op het gebied van onderwijs en opleiding; bevordering van het gebruik van onderzoeksresultaten en theorievorming op het gebied van onderwijs en opleiding; bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden; bevordering van de (inter)nationale contacten tussen de beroepsbeoefenaren & bevordering van de positie van de beroepsgroep en haar opleiding op landelijk niveau.

Divisies

Elk VOR-lid is automatisch lid van een VOR-divisie. Momenteel kent de VOR tien divisies. De divisies geven een nieuwsbrief uit, beleggen bijeenkomsten en zijn actief bij de Onderwijs Research Dagen. Daarnaast is er een groep binnen de VOR voor de promovendi.