Contact

Velon

Beroepsvereniging 

Over Velon

VELON, Vereniging Lerarenopleiders Nederland, is dé beroepsvereniging van lerarenopleiders. Het is een vereniging voor en door lerarenopleiders.

VELON heeft een bestuur bestaande uit vrijwilligers, en een kleine groep medewerkers binnen het VELON bureau. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad.

Doelen en activiteiten

De doelen van de vereniging zijn:

Het bevorderen van de kwaliteit van het opleiden van leraren, de individuele lerarenopleiders en de beroepsgroep als geheel.

Belangenbehartiging met betrekking tot de kwaliteit van het beroep.

VELON wil deze doelen bereiken, door:

Het organiseren en faciliteren van een platform voor ontmoeting van lerarenopleiders, waarbij professionalisering en onderzoek centraal staan

Het oprichten en in stand houden van themagroepen

Het organiseren van congressen en studiedagen

Het uitbrengen van adviezen aan en het onderhouden van contacten met, nationale en internationale instituten, organisaties en verenigingen.

Leden

VELON richt zich op de lerarenopleider als individu en als lid van de beroepsgroep. VELON heeft zo’n 1400 leden. De leden zijn afkomstig uit het brede domein van de lerarenopleidingen:

  • zowel opleiders voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs als het beroepsonderwijs;
  • zowel opleiders uit hogescholen, universiteiten als uit opleidingsscholen;
  • zowel initiële opleiders als nascholers.