Contact

Universiteit Utrecht

Onderwijsinstelling +31 (030) 123-4567 studievoorlichting@uu.nl

Over Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit waar studenten en toponderzoekers samen werken aan een betere toekomst.

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld. Ons onderzoek is grensverleggend en gericht op het oplossen van grote mondiale vraagstukken. Onze cultuur van samenwerking maakt innovatie, nieuwe inzichten en maatschappelijke impact mogelijk.

Over UU

Universiteitsbibliotheek

Bij een topuniversiteit hoort een topbibliotheek. Als partner in de wetenschap stelt de bibliotheek haar gebruikers in staat om te excelleren. Het juiste materiaal, op de juiste tijd, op de juiste plaats en op de juiste manier. De bibliotheek is altijd en overal online toegankelijk.

Expertise in zeven faculteiten

De Universiteit Utrecht heeft zeven faculteiten die gezamenlijk het hele wetenschappelijke spectrum van onderzoek en onderwijs bestrijken:

Academiegebouw

Het Academiegebouw aan het Domplein is het hart en het gezicht van de Universiteit Utrecht. De aula is het oudste deel van het pand en dateert uit 1462. In 1579 werd hier de Unie van Utrecht ondertekend, die beschouwd wordt als het begin van de Nederlandse staat. Tegenwoordig wordt het gebruikt voor academische plechtigheden zoals diploma-uitreikingen, promoties en oraties en is het een huis voor debat, lezing en conferentie. Jaarlijks trekt het Academiegebouw tussen de honderd- en tweehonderdduizend bezoekers.

Onderwijs

Het onderwijs wordt verzorgd in 7 graduate schools en twee onderwijsinsituten:

Het onderwijs aan de Universiteit Utrecht is gebaseerd op een visie die uitgaat van een uitdagend studieklimaat en onderwijs dat recht doet aan verschillende ambities en talenten van studenten. Deze visie vormt de basis voor de manier waarop het onderwijs aan de Universiteit Utrecht is ingericht: het Utrechtse onderwijsmodel.

De Universiteit Utrecht wil in de bachelorfase breed gevormde academici opleiden, die zich vervolgens in de masterfase binnen een bepaalde discipline specialiseren. Hierbij ligt de nadruk op voorbereiding op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding in de wetenschap.