Contact

Hogeschool Utrecht

Onderwijsinstelling  (+31) 088 481-8283 info@hu.nl

Over Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving. Als University of Applied Sciences verzorgen we onderwijs en verrichten we onderzoek.

We leiden – aankomende – professionals op die gewild zijn op de arbeidsmarkt en onlosmakelijk zijn verbonden met de regio Utrecht. De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk versterkt onze impact in de regio.

Over de HU

Missie

Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.

Geschiedenis

Halverwege de vorige eeuw nam bij bedrijven en instellingen de behoefte aan beter en hoger opgeleid personeel sterk toe. Veel van de opleidingen van Hogeschool Utrecht hebben hun wortels in die tijd. Vanaf de jaren zestig ging het hard met het hoger beroepsonderwijs. Steeds meer mensen gingen studeren en er kwamen steeds meer hogescholen. Het opleidingsaanbod was echter versnipperd en voor studenten was het moeilijk om hun weg te vinden in het studielandschap van Utrecht. Dat veranderde eind 1994, toen uit een fusie van een aantal kleinere hogescholen de Hogeschool van Utrecht ontstond. In 2005 fuseerde deze met de Driebergse Hogeschool De Horst en veranderde de naam in Hogeschool Utrecht.

Onderzoek

Het praktijkgericht onderzoek van de HU biedt oplossingen voor vragen uit bedrijven en instellingen. Bovendien levert het onderzoek nieuwe kennis en inzichten op die weer van belang zijn voor ons onderwijs. Zo versterkt de HU zowel de opleiding van studenten als innovaties in de beroepspraktijk.

Opleidingen